VMBO T – Montessori College Aerdenhout

montessori-college-aerdenhout

Het MCA was mijn eerste middelbare school waar ik mijn vmbo-t diploma behaald heb. Met de sector zorg en welzijn waren dit mijn vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Geschiedenis
  • Economie
  • Maatschappijleer
  • Biologie
  • Dans

Diploma: Behaald in 2016